środa, 24 lipca, 2024

regionalne fora eksperckie

Nowe europejskie zalecenia
dotyczące niewydolności serca

formuła hybrydowa

Szanowni Państwo

27 sierpnia 2021 roku podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zostały ogłoszone i jednocześnie opublikowane w „European Heart Journal” i „European Journal of Heart Failure” nowe europejskie zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na niewydolność serca (2021). Jest to jeden z kluczowych dokumentów eksperckich w obszarze kardiologii, który wywiera ogromny wpływ na praktykę kliniczną w obszarze opieki nad chorymi na niewydolność serca globalnie na świecie. To dokument, który zawiera zalecenia oparte o dane naukowe dotyczące rozpoznania niewydolności serca i stosowania ugruntowanych w praktyce klinicznej form kompleksowej terapii w tym nowych leków, urządzeń i procedur. Biorąc pod uwagę ogrom kluczowych danych naukowych, które opublikowano od czasu powstania poprzedniej wersji wytycznych (2016), należy przypuszczać, że nowy dokument będzie różnił się istotnie od poprzedniej wersji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska kardiologów, kardiochirurgów, współpracujących lekarzy innych specjalności i specjalistów innych dziedzin, a przede wszystkim mając na względzie oczekiwane korzyści dla naszych pacjentów, zdecydowaliśmy się powołać Akademię Niewydolności Serca. Celem tej inicjatywy jest inicjowanie i realizacja projektów edukacyjnych w obszarze niewydolności serca, poszukiwanie optymalnych rozwiązań do wdrażania tych zaleceń do codziennej praktyki klinicznej oraz monitorowanie skuteczności tych działań w prospektywnych rejestrach i programach lekowych.

Zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas projektach.

Prof. Ewa A. Jankowska

Prof. Piotr Ponikowski

Organizatorzy

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Prestiżowa uczelnia

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

Jeden z największych wielospecjalistycznych szpitali w Polsce

Instytut Chorób Serca

Wiodący ośrodek integrujący pracę kardiologów i kardiochirurgów

Rada naukowa

Prof.
Piotr PONIKOWSKI

Wrocław

Prof.
Ewa A. JANKOWSKA

Wrocław

Prof.
Marco METRA

Brescia (Włochy)

Prof.
Andrew COATS

Warwick (UK)

Prof.
Giuseppe ROSANO

Londyn (UK)

Prof.
Jarosław DROŻDŻ

Łódź

Prof.
Mariusz GĄSIOR

Katowice

Prof.
Marcin GRUCHAŁA

Gdańsk

Prof.
Jarosław KAŹMIERCZAK

Szczecin

Prof.
Przemysław LESZEK

Warszawa

Prof.
Przemysław MITKOWSKI

Poznań

Prof.
Jadwiga NESSLER

Kraków

Prof.
Ewa STRABURZYŃSKA-MIGAJ

Poznań