środa, 24 lipca, 2024

międzynarodowe forum ekspertów

Zalecenia ESC 2021
dotyczące niewydolności serca

wrocław • 31 sierpnia 2021 • 14:00-16:00
formuła hybrydowa

Szanowni Państwo

27 sierpnia 2021 roku podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zostaną ogłoszone i jednocześnie opublikowane w „European Heart Journal” i „European Journal of Heart Failure” nowe europejskie zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na niewydolność serca (2021). Jest to jeden z kluczowych dokumentów eksperckich w obszarze kardiologii, który wywiera ogromny wpływ na praktykę kliniczną w obszarze opieki nad chorymi na niewydolność serca globalnie na świecie. To dokument, który zawiera zalecenia oparte o dane naukowe dotyczące rozpoznania niewydolności serca i stosowania ugruntowanych w praktyce klinicznej form kompleksowej terapii w tym nowych leków, urządzeń i procedur. Biorąc pod uwagę ogrom kluczowych danych naukowych, które opublikowano od czasu powstania poprzedniej wersji wytycznych (2016), należy przypuszczać, że nowy dokument będzie różnił się istotnie od poprzedniej wersji.

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do Wrocławia, do wzięcia udziału w wirtualnym forum eksperckim dla krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz krajów bałtyckich. W pracach Rady Naukowej zgodzili się wziąć udział wybitni goście i eksperci (prof. Marco Metra, prof. Andrew Coats, prof. Giuseppe Rosano). Podczas spotkania chcielibyśmy przedstawić najnowsze zalecenia, ale też wspólnie przedyskutować strategię dalszej promocji tej wiedzy w środowisku medycznym oraz strategię efektywnego wdrażania tych zaleceń do praktyki klinicznej w tej części Europy.

Liczymy na wspólne spotkanie wirtualne we Wrocławiu.

Prof. dr hab. Ewa A. Jankowska

Prof. dr hab. Piotr Ponikowski

Program

31 sierpnia 2021; 14:00-16:00 CET

Nowe europejskie zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na niewydolność serca (2021): jak skutecznie wdrażać je do praktyki klinicznej?

1. Co nowego w zaleceniach dotyczących diagnostyki i leczenia chorych na niewydolność serca (2021)? Prof. Marco Metra
2. Farmakoterapia u chorych na niewydolność serca. Prof. Giuseppe Rosano
3. Urządzenia wszczepialne u chorych na niewydolność serca. Prof. Andrew Coats
4. Schorzenia towarzyszące jako ważny cel terapeutyczny u chorych na niewydolność serca. Prof. Ewa A. Jankowska
5. Stare (2016) versus nowe (2021) zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na niewydolność serca: jak bardzo się różnią? Prof. Piotr Ponikowski
6. Dyskusja panelowa.
Prof. Piotr Ponikowski, Prof. Marco Metra, Prof. Ewa A. Jankowska, Prof. Andrew Coats, Prof. Giuseppe Rosano,
Prof. Jan Bělohlávek, Prof. Jelena Celutkiene, Prof. Ovidiu Chioncel, Prof. Mitja Lainščak, Prof. Davor Miličić, Prof. Robert Sepp, Prof. Yoto Yotov

Rada naukowa

Prof.
Piotr PONIKOWSKI

Wrocław

Prof.
Ewa A. JANKOWSKA

Wrocław

Prof.
Marco METRA

Brescia (Włochy)

Prof.
Andrew COATS

Warwick (UK)

Prof.
Giuseppe ROSANO

Londyn (UK)

Prof. dr hab.
Piotr PONIKOWSKI

Wrocław

Prof. dr hab.
Ewa A. JANKOWSKA

Wrocław

Prof.
Marco METRA

Wrocław

Prof.
Andrew COATS

???

Prof.
Giuseppe ROSANO

???