środa, 24 lipca, 2024

interdyscyplinarne  forum  eksperckie

Nowoczesna farmakoterapia u chorych
na niewydolność serca

materiały  wstępne

materiały  z  forum

monografia

Szanowni Państwo,

Wiosną 2021 roku odbyło się interdyscyplinarne forum eksperckie NOWOCZESNA FARMAKOTERAPIA U CHORYCH NA NIEWYDOLNOŚĆ SERCA. Aby móc spojrzeć na kwestię farmakoterapii w niewydolności serca globalnie, w dyskusji wzięli udział również wybitni profesorowie diabetologii i nefrologii. Forum zrealizowano w formie 3 interaktywnych webinariów (13, 15 i 20 kwietnia 2021 roku). W ramach tego forum powstały materiały edukacyjne do wykorzystania przez ekspertów w pracy klinicznej i edukacyjnej (zestawy przeźroczy, materiały filmowe, monografia). Liczymy, że to akademickie forum przełoży się na poprawę losów Polaków zmagających się z niewydolnością serca.

Organizatorzy

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Prestiżowa uczelnia

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

Jeden z największych wielospecjalistycznych szpitali w Polsce

Centrum Chorób Serca

Wiodący ośrodek integrujący pracę kardiologów i kardiochirurgów

Rada naukowa

Prof. dr hab. Piotr PONIKOWSKI

Wrocław

Prof. dr hab. Ewa A. JANKOWSKA

Wrocław

Prof. dr hab. Janusz GUMPRECHT

Katowice

Prof. dr hab. Maciej T. MAŁECKI

Kraków

Partnerzy