środa, 24 lipca, 2024

educardio

Szkolenia dla pielęgniarek
z niewydolności serca

Szanowni Państwo,

Witamy serdecznie na stronie dedykowanej wydarzeniom edukacyjnym realizowanym w formie spotkań wirtualnych, odbywających się pod patronatem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przy wsparciu AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o.

Pomimo ciągłego wskazywania kluczowej roli pielęgniarek, szkolenia i edukacja tej części personelu medycznego są nadal pomijane w wielu krajach Europy Środkowej, Wschodniej oraz krajach Bałtyckich.

Szkolenie STEP-ONE zostało stworzone jako część programu „Global ACT on HF – Accelerate Change Together” („Działajmy w obszarze niewydolności serca – razem przyśpieszmy zmianę”), który ma między innymi za zadanie zapewnienie wszystkim pacjentom z HF optymalnej i zintegrowanej opieki oraz umożliwienie im samodzielnego radzenia sobie z chorobą. Program szkolenia STEP-ONE obejmuje przygotowanie liderów z krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz krajów Bałtyckich, którzy będą odpowiedzialni za implementacje programu w swoich regionach oraz za wyszkolenie pielęgniarek wyspecjalizowanych w opiece nad pacjentami z niewydolnością serca.

Organizatorzy

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Prestiżowa uczelnia

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

Jeden z największych wielospecjalistycznych szpitali w Polsce

Centrum Chorób Serca

Wiodący ośrodek integrujący pracę kardiologów i kardiochirurgów

Rada naukowa

Prof. dr hab.
Izabella UCHMANOWICZ

Wrocław

Dr n. o zdr.
Magdalena LISIAK

Wrocław

Dr n. o zdr.
Marta WLEKLIK

Wrocław

Prof. dr hab.
Ewa A. JANKOWSKA

Wrocław

Prof. dr hab.
Remigiusz SZCZEPANOWSKI

Wrocław

Prof. dr hab.
Piotr PONIKOWSKI

Wrocław

Prof. dr hab.
Izabella UCHMANOWICZ

Wrocław

Dr n. o zdr.
Magdalena LISIAK

Wrocław

Dr n. o zdr.
Marta WLEKLIK

Wrocław

Prof. dr hab.
Ewa A. JANKOWSKA

Wrocław

Prof. dr hab.
Remigiusz SZCZEPANOWSKI

Wrocław

Prof. dr hab.
Piotr PONIKOWSKI

Wrocław

Partner

Registration

Forgotten Password?