środa, 24 lipca, 2024

Instytut Chorób Serca

Instytut Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu – wiodący ośrodek integrujący pracę kardiologów i kardiochirurgów, oferujący całodobowo pełen profil terapii układu sercowo-naczyniowego u osób dorosłych.

Ambitny zespół pod kierownictwem prof. Piotra Ponikowskiego diagnozuje, leczy, prowadzi edukację przed- i podyplomową (również międzynarodową) oraz realizuje nowatorskie badania naukowe i programy kliniczne. Instytut tworzą doświadczeni specjaliści z poszczególnych podspecjalizacji kardiologii i kardiochirurgii, ustalający konsyliarnie optymalne sposoby leczenia indywidualnych chorych. W Instytucie pracują wybitni eksperci, mający największe doświadczenie w wysokospecjalistycznych procedurach inwazyjnych, zabiegach i operacjach, będący jednocześnie jednymi z najczęściej cytowanych naukowców w Polsce i na świecie. Wspólnie z lekarzami pracują i rozwijają swoje umiejętności także pielęgniarki i pielęgniarze, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, dietetycy, psychologowie. Wśród pracowników Instytutu są autorzy m.in. międzynarodowych wytycznych postępowania w chorobach serca (m.in. niewydolności serca) i innych dokumentów eksperckich, rekomendowanych przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. Instytut współpracuje ze specjalistami z najlepszych ośrodków akademickich na całym świecie. Zapewnia całodobową gotowość „shock team” dla chorych we wstrząsie kardiogennym. Pacjenci mają dostęp do bogatego portfolio realizowanych badań klinicznych 2. i 3. fazy. Instytut wyróżnia się osiągnieciami naukowymi i klinicznymi w zakresie nowatorskich metod diagnostyki i leczenia niewydolności serca, w tym ostrej niewydolności serca, zaawansowanej niewydolności serca oraz różnych form kardiomiopatii. Przełomem w działalności Instytutu jest otrzymana w lutym 2021 r. zgoda Ministerstwa Zdrowia na realizację programu transplantacji serca.