sobota, 15 czerwca, 2024

interdyscyplinarne  forum  eksperckie

Nowoczesna farmakoterapia u chorych
na niewydolność serca

Program

Zapraszamy Państwa do udziału w forum eksperckim, realizowanym w formie 3-godzinnego webinaru, który zostanie powtórzony trzykrotnie.
Liczymy, że kameralna formuła spotkań pozwoli na bardziej zindywidualizowaną dyskusję. Wszystkie 3 webinaria będą mieć zunifikowany program.

Daty:
13.04.2021, godz. 18.00-21.00
15.04.2021, godz. 18.00-21.00
20.04.2021, godz. 18.00-21.00

1. Niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową – co wiemy obecnie?

Skala problemu w XXI wieku. Interwencje poprawiające rokowanie w zakresie zmniejszenia śmiertelności i ryzyka hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Interwencje poprawiające jakość życia. Schorzenia współistniejące. Istniejące zalecenia a ich wdrażanie do praktyki klinicznej.

prof. Piotr Ponikowski, prof. Ewa A. Jankowska

2. ARNI – lek dla każdego pacjenta?

Mechanizm działania. Interpretacja wyników badań klinicznych u chorych z niewydolnością serca. Analiza podgrup i dodatkowe analizy. Korzyści kliniczne w zakresie poprawy rokowania i jakości życia. Profil bezpieczeństwa. Miejsce w algorytmie leczenia chorych na niewydolność serca. Podsumowanie wyników ankiety wysyłanej do uczestników w fazie przygotowawczej w kontekście prezentowanych danych. Kontekst diabetologiczny. Kontekst nefrologiczny.

prof. Piotr Ponikowski, prof. Ewa A. Jankowska

3. Inhibitor SGLT2 – lek dla każdego pacjenta?

Mechanizm działania. Interpretacja wyników badań klinicznych w kontekście prewencji niewydolności serca u chorych z cukrzycą. Interpretacja wyników badań klinicznych u chorych z niewydolnością serca. Analiza podgrup i dodatkowe analizy. Wyniki meta-analiz. Korzyści kliniczne w zakresie poprawy rokowania i jakości życia. Profil bezpieczeństwa. Miejsce w algorytmie leczenia chorych na niewydolność serca. Podsumowanie wyników ankiety wysłanej do uczestników w fazie przygotowawczej w kontekście prezentowanych danych.

prof. Piotr Ponikowski, prof. Ewa A. Jankowska

Kontekst diabetologiczny

prof. Maciej T. Małecki

Kontekst nefrologiczny

prof. Janusz Gumprecht

4. Prezentacja 3 przypadków klinicznych z dyskusją

prof. Ewa Jankowska, prof. Piotr Ponikowski, prof. Maciej T. Małecki, prof. Janusz Gumprecht

5. Praktyczne zasady stosowania – „take home message”

Uwagi diabetologa

prof. Maciej T. Małecki

Uwagi nefrologa

prof. Janusz Gumprecht

Uwagi kardiologa

prof. Ewa A. Jankowska, prof. Piotr Ponikowski

program szkolenia uzyskał certyfikat INFARMY o nr: 3872