sobota, 15 czerwca, 2024

educardio

Platforma edukacyjna
Instytutu Chorób Serca

Szanowni Państwo,

Witamy serdecznie na stronie dedykowanej wydarzeniom edukacyjnym realizowanym w formie spotkań tradycyjnych, hybrydowych i wirtualnych, realizowanych przez Instytut Chorób Serca, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu.

Pandemia COVID-19 nie tylko nadwyrężyła służbę zdrowia, ale również utrudniła dialog i komunikację ekspertów oraz edukację podyplomową środowiska medycznego. Najważniejsze kongresy kardiologiczne przeniosły się do przestrzeni wirtualnej, a ograniczenia w przemieszczaniu się utrudniły bezpośrednie kontakty i współpracę, także międzynarodową, w którą polscy kardiolodzy byli i są szeroko zaangażowani od wielu lat.

Niezależnie od trwającej pandemii, nasi pacjenci z różnymi chorobami układu krążenia (m.in. z niewydolnością serca) wymagają profesjonalnej opieki. Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju kardiologii, kardiochirurgii i nauk pokrewnych, oraz sami do tego rozwoju się przyczyniamy. Nowe, nierzadko przełomowe, dane z zakresu leczenia farmakologicznego, inwazyjnego i chirurgicznego chorób układu krążenia zasługują na ekspercką międzynarodową dyskusję, popularyzację wiedzy wśród pracowników medycznych oraz edukację pacjentów i ich rodzin.

Dyskusje i wymiana opinii ekspertów są szczególnie ważne obecnie, w trakcie oczekiwania na nowe europejskie zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia niewydolności serca, które w pełnej wersji zostaną ogłoszone i opublikowane w sierpniu 2021 roku.

Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach edukacyjnych. Na stronie educardio.umed.wroc.pl znajdą Państwo materiały archiwalne ze spotkań już organizowanych (z materiałami edukacyjnymi do dalszego wykorzystania), informacje i materiały o obecnie realizowanych programach edukacyjnych oraz zaproszenia na wydarzenia planowane w przyszłości.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Prof. dr hab. Piotr Ponikowski

Prof. dr hab. Ewa A. Jankowska