sobota, 15 czerwca, 2024

interdyscyplinarne  forum  eksperckie

Nowoczesna farmakoterapia u chorych
na niewydolność serca

Materiały wstępne

Przed udziałem w webinarium zachęcamy do zapoznania się z kluczowymi publikacjami dotyczącymi nowoczesnej farmakoterapii niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową, w szczególności w kontekście stosowania inhibitorów SGLT2 i ARNI. Zebrane dokumenty obejmują międzynarodowe wytyczne i dokumenty eksperckie oraz najnowsze publikacje prezentujące kluczowe dane z badań klinicznych.

(1) 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure

Flagowy europejski dokument pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Asocjacji Niewydolności Serca tegoż towarzystwa, definiujący obowiązujące od 2016 roku ramy diagnostyki, farmakoterapii, procedur inwazyjnych i zabiegowych oraz opieki multidyscyplinarnej w niewydolności serca

(2) Clinical practice update on heart failure 2019: pharmacotherapy, procedures, devices and patient management. An expert consensus meeting report of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology

Stanowisko ekspertów Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z uaktualnionymi rekomendacjami klinicznymi, nowymi danymi pochodzącymi z badań klinicznych, a także praktyczne wskazówki dotyczące leczenia farmakologicznego (m.in. zastosowania inhibitorów SGLT2 i ARNI), inwazyjnego i zabiegowego niewydolności serca – stan wiedzy na rok 2019

(3) Sodium–glucose co‐transporter 2 inhibitors in heart failure: beyond glycaemic control. A position paper of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (2020)

Stanowisko ekspertów Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z najnowszymi rekomendacjami dotyczącymi zastosowania inhibitorów SGLT2 w niewydolności serca. Podsumowanie ukończonych badań klinicznych w tym obszarze z omówieniem tych, które nadal trwają i mogą przynieść nowe, przełomowe wyniki

(4) European Society of Cardiology/Heart Failure Association position paper on the role and safety of new glucose‐lowering drugs in patients with heart failure (2020)

Ekspercki przegląd szerokiego portfolio dostępnej farmakoterapii przeciwcukrzycowej w kontekście korzyści i bezpieczeństwa stosowania u chorych na niewydolność serca (inhibitory SGLT2 i DPP-4 oraz agoniści receptora GLP-1)

(5) 2017 ACC/AHA/HFSA Focused Update of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure

Uaktualnienie na rok 2017 połączonych wytycznych amerykańskich towarzystw kardiologicznych dotyczące diagnostyki i leczenia niewydolności serca

(6) 2021 Update to the 2017 ACC Expert Consensus Decision Pathway for Optimization of Heart Failure Treatment: Answers to 10 Pivotal Issues About Heart Failure With Reduced Ejection Fraction

Amerykański dokument ekspercki dotyczący optymalizacji diagnostyki i terapii niewydolności serca, uwzględniający dodatkowe, wysoce praktyczne aspekty opieki, takie jak np. strategia eskalacji terapii, opieka paliatywna, problem wielochorobowości i inne