sobota, 15 czerwca, 2024

interdyscyplinarne  forum  eksperckie

Nowoczesna farmakoterapia u chorych
na niewydolność serca

Materiały z Forum

Oddajemy w Państwa ręce materiały prezentowane podczas naszych spotkań w ramach Forum. Slajdy można pobrać, klikając w przycisk „PowerPoint”.

Prezentacja 1: Niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową – co wiemy obecnie?

Skala problemu w XXI wieku. Interwencje poprawiające rokowanie w zakresie zmniejszenia śmiertelności i ryzyka hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Interwencje poprawiające jakość życia. Schorzenia współistniejące. Istniejące zalecenia a ich wdrażanie do praktyki klinicznej.

prof. Piotr Ponikowski, prof. Ewa A. Jankowska

Prezentacja 2: ARNI – Miejsce w algorytmie leczenia chorych na niewydolność serca

Mechanizm działania. Interpretacja wyników badań klinicznych u chorych z niewydolnością serca. Analiza podgrup i dodatkowe analizy. Korzyści kliniczne w zakresie poprawy rokowania i jakości życia. Profil bezpieczeństwa. Miejsce w algorytmie leczenia chorych na niewydolność serca. Podsumowanie wyników ankiety wysyłanej do uczestników w fazie przygotowawczej w kontekście prezentowanych danych. Kontekst diabetologiczny. Kontekst nefrologiczny.

prof. Piotr Ponikowski

Prezentacja 3: Inhibitory SGLT2 – Miejsce w algorytmie leczenia niewydolności serca

Mechanizm działania. Interpretacja wyników badań klinicznych w kontekście prewencji niewydolności serca u chorych z cukrzycą. Interpretacja wyników badań klinicznych u chorych z niewydolnością serca. Analiza podgrup i dodatkowe analizy. Wyniki meta-analiz. Korzyści kliniczne w zakresie poprawy rokowania i jakości życia. Profil bezpieczeństwa. Miejsce w algorytmie leczenia chorych na niewydolność serca. Podsumowanie wyników ankiety wysłanej do uczestników w fazie przygotowawczej w kontekście prezentowanych danych.

prof. Piotr Ponikowski, prof. Ewa A. Jankowska

Propozycja 2 przypadków klinicznych

 

Podsumowanie ANKIETY WSTĘPNEJ